52 / 100 SEO Score

Op deelgebieden worden, waar nodig en in overleg met de cliënt, externe adviseurs geraadpleegd, zoals: fiscalist, registeraccountant, notaris, advocaat, automatiseringsspecialist en dergelijke.
Op deze wijze kunnen wij een totaalpakket van administratieve dienstverlening, advisering en begeleiding bieden aan onze cliënten.

Ook verzorgen wij belastingaangiften voor particulieren, aan de hand van de door u aangeleverde gegevens stellen wij de aangifte samen. U ontvangt dan een volledige opstelling van het inkomen met daarbij een berekening van de te betalen of terug te ontvangen belasting. Dit alles tegen alleszins redelijke prijzen.