Denk aan deadline opgave aan derden uitbetaalde bedragen

Heeft u in 2021 bedragen uitbetaald aan derden? Dan moet u daarvan uiterlijk 31 januari 2022 opgave doen bij de Belastingdienst. Er wordt geen uitstel verleend. U doet opgave van de naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betalingen en de in het kalenderjaar betaalde bedragen. Ook kostenvergoedingen moet u vermelden. Deze gegevens (de zogenoemde IB 47-opgave) kunt u digitaal aanleveren bij de Belastingdienst via het gegevensportaal: gegevensportaal.belastingdienst.nl. U vermeldt daarin geen burgerservicenummer (BSN).

Sinds 1 januari 2022 kan de Belastingdienst ook gegevens uitvragen via het IB-47-formulier mét BSN over betalingen aan niet-werknemers. Die gegevens moeten ook uiterlijk worden aangeleverd op 31 januari van het jaar volgend op het jaar van de uitbetaling. In 2023 krijgt hiermee dus voor het eerst te maken.

Tip

Doe uiterlijk 31 januari 2022 opgave van de aan derden uitbetaalde bedragen zonder BSN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *